Эрсдэлийг бууруулах энгийн алхмыг
бүү хойшлуул

Авах арга хэмжээ

Газар хөдлөлт гэж юу вэ? Газар хөдлөлтөд хэрхэн бэлтгэлтэй байх вэ?

Дэлхийн царцдас мандалд тектоник хөдөлгөөнөөр хуримтлагдсан хүчдэл чөлөөлөгдөхөд ялгарах энергийн нэгээхэн хэсэг нь уян харимхайн долгион болон тархаж, газрын гадаргууд үйлчлэл үзүүлэх үйл явцыг газар хөдлөлт гэнэ. (MNS 2009)

Газар хөдлөлт нь учруулах хор уршиг, хөнөөл ихтэй, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэнэт асар богино хугацаанд тохиолддог хамгийн аюултай байгалийн аюулт үзэгдэл юм.

Түгээмэл асуулт хариулт   
01

ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ӨМНӨ

Газар хөдлөлтөд бэлтгэлтэй байхын тулд тайван цагт төлөвлөлт сайн хийх хэрэгтэй

Цааш үзэх
02

ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ҮЕД

Газар хөдлөлтийн үед хүн хаана байгаагаас хамаарч авах арга хэмжээнүүд өөр байх учир нөхцөл байдалд тохирсон авах арга хэмжээнүүдийг мэддэг байх шаардлагатай

Цааш үзэх
03

ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ДАРАА

Газар хөдлөлтийн гамшгийн дараагаар хаана хандах, ямар арга хэмжээг авах талаар мэдээлэлтэй байх шаардлагатай

Цааш үзэх

Гамшгийн бэлэн байдлийн үед хүн нэг бүрийн үүргэвчинд байвал зохих зүйлсийн жагсаалт