Гал түймрийн дараа

Гал түймрийн дараа ямар арга хэмжээ авах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу

ТҮЛЭГДЭЛТИЙН І ЗЭРЭГ

Түлэгдсэн арьсны өнгөн хэсэгт улайх, бага зэрэг хавдан, хорсож өвдөнө. Ийм хэлбэрийн тулэгдэлт хамгийн хөнгөн хэлбэрт тооцогдох бөгөөд арьсны өнгө нь гадаргын үрэвслээр илэрнэ.

Хүйтэн урсгал усанд 10 минутаас доош хугацаагаар байлгах, хүйтэн жин тавих. Шаардлагатай уед цэвэр хуурай боолт

ТҮЛЭГДЭЛТИЙН ІІ ЗЭРЭГ

Түлэгдэлтийн шарх уусч улайх, хавдах шинж тэмдэг нэмэгдэх, цэврүүтэх, түлэгдсэн хэсэг чийгтэй харагдана. Түлэгдэлтийн үеийн І зэргийн тусламж үзүүлнэ.

Шархны байрлал хэмжээнээс хамаарч эмнэлгийн тусламж шаардлагатай байж болно. Анхаарах зүйл: Цэврүүг хагалж болохгүй

ТҮЛЭГДЭЛТИЙН ІІІ ЗЭРЭГ

Зөөлөн эд гүн гэмтэж, тулэгдсэн хэсэгт цагаан, хар толбо харагдаж, өвчин багасаж улмаар хордлогын ерөнхий шинж тэмдэг илэрнэ

ТҮЛЭГДЭЛТИЙН IV ЗЭРЭГ

Түлэгдэлтийн үед арьсны бүх давхарга булчин түлэгдэнэ. Боолтыг зөөлхөн хөвсгөр боож дараа нь норгож чийгшүүлнэ. Ингэснээр давхар хүндрнл үүсэхээс урьдчилан сэргийлнэ.

Гал түймрийн өмнө юу хийх хэрэгтэй вэ?

Дэлгэрэнгүй үзэх

Гал түймрийн үед юу хийх хэрэгтэй вэ?

Дэлгэрэнгүй үзэх

Гамшгийн бэлэн байдлийн үед хүн нэг бүрийн үүргэвчинд байвал зохих зүйлсийн жагсаалт