Газар хөдлөлтийн өмнө

Газар хөдлөлтийн өмнө ямар арга хэмжээ авах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу

Газар хөдлөлтийн үед хийх зүйлсийн төлөвлөгөө гаргах

Гэр бүлийн хурал хийх

Газар хөдлөлтийн дараа хаана уулзалдахаа товлох

Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгал хийлгэх

Хоёрдогч аюулаас урьдчилан сэргийлэх

Хүүхдүүд гэрийн хаяг, утасны дугаар биедээ авч явах

Гар чийдэн, радио бэлдэх

Аюул багатай хэсгийг урьдчилан тогтоох

Газар хөдлөлтийн үед чичирхийлэл намдтал дээрээс унаж болзошгүй хүнд болон хагарч, бутрах шил, толь зэргээс хол байж биеэ хамгаалах боломжтой газруудыг тодорхойлох.

Гэрлийн чийдэн, бүрхүүл

Шил, толь, хагарч болзошгүй ваар, шаазан эдлэл, жааз

Номын тавиур, шүүгээ, тавилга зэргээс хол зайд даацын хана, үүдний хэсэг, ширээн доогуур орох боломжит газруудыг тодорхойлно

Тавилгуудаа бэхлэх

Хүчтэй газар хөдлөлтийн үед томоохон тавилгууд болон түүн доторх жижиг хэрэгсэл, жаазтай зураг, зурагт, аяга, шаазан эдлэлүүд унах аюултай тул дараах зүйлсийг урьдчилан хийсэн байх шаардлагатай.

Тавилгуудаа хананд бэхлэж тогтоох

Хаалгатай шүүгээнүүдэд түгжээ хийх

Шил, толинд хамгаалагч наалт наах

Газар хөдлөлтийн үед юу хийх хэрэгтэй вэ?

Дэлгэрэнгүй үзэх

Газар хөдлөлтийн дараа юу хийх хэрэгтэй вэ?

Дэлгэрэнгүй үзэх

Гамшгийн бэлэн байдлийн үед хүн нэг бүрийн үүргэвчинд байвал зохих зүйлсийн жагсаалт