Гал түймрийн үед

Гал түймрийн үед ямар арга хэмжээ авах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу

ГАДАГШ ГАРАХ АЮУЛГҮЙН ГАРЦЫГ АШИГЛАХ БОЛОМЖГҮЙ ҮЕД ЯАХ ВЭ?

Гадагш гарах боломжгүй болсон үед бүгд цонх, утастай нэг өрөөндөө цугларах нь чухал гэдгийг санах.

Хаалганы доогуурх завсар, зайг утаа орж ирэхээс сэргийлж нойтон алчуур, хөнжил, орны гудас зэрэг хэрэгслээр чигжин хааж, цонхоо онгойлгож, тусламж дуудах хэрэгтэй.

Амьсгалах боломжтой байгаа бол хаалгатай аль болох ойр байх.

Өрөөг агааржуулахын тулд цонхыг онгойлгох

Хэрэв нэг давхарт байгаа бол цонхоор гадагш гарах.

Цонхоо онгойлгож чадахгүй бол цонхны доод хэсэг руу алх, хүнд зүйлээр цохиж шилийг хагал

ГАЛ ТҮЙМЭРТ ӨРТСӨН ТОХИОЛДОЛД

ABAX АРГА ХЭМЖЭЭ

ЗОГС

Командыг ямагт биелүүлж бай!

ХЭВТ

Командыг ямагт биелүүлж бай!

ӨНХӨР

Командыг ямагт биелүүлж бай!

Гал түймрийн өмнө юу хийх хэрэгтэй вэ?

Дэлгэрэнгүй үзэх

Гал түймрийн дараа юу хийх хэрэгтэй вэ?

Дэлгэрэнгүй үзэх

Гамшгийн бэлэн байдлийн үед хүн нэг бүрийн үүргэвчинд байвал зохих зүйлсийн жагсаалт