Шуурганы дараа

Шуурганы дараа ямар арга хэмжээ авах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу

Шуурганы өмнө юу хийх хэрэгтэй вэ?

Дэлгэрэнгүй үзэх

Шуурганы үед юу хийх хэрэгтэй вэ?

Дэлгэрэнгүй үзэх

Гамшгийн бэлэн байдлийн үед хүн нэг бүрийн үүргэвчинд байвал зохих зүйлсийн жагсаалт