Ой хээрийн түймрийн үед

Ой хээрийн түймрийн үед ямар арга хэмжээ авах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу

ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРИЙН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Мэдээллийг цаг алдалгүй авч гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж, шаардлагатай бол орон гэрээ орхиж өөрсдийгөө аврах

Аюул тулгарсан үед түр хоргодох байр, ухсан нүх, том саванд орж амиа хамгаалах арга хэмжээ авна.

Хоргодох байр байхгүй тохиолдолд галд тэсвэртэй галаас хамгаалах зориулалт бүхий бүтээлэг ашиглах хүртэл арга хэмжээ авна.

Хугацаа байгаа бол гэр, байшин, бусад байгууламжийг хамгаалах алхмуудыг хийнэ. Галаас хамгаалах зурвас татах.

Ой хээрийн түймрийн өмнө юу хийх хэрэгтэй вэ?

Дэлгэрэнгүй үзэх

Ой хээрийн түймрийн дараа юу хийх хэрэгтэй вэ?

Дэлгэрэнгүй үзэх

Гамшгийн бэлэн байдлийн үед хүн нэг бүрийн үүргэвчинд байвал зохих зүйлсийн жагсаалт