Гал түймрийн өмнө

Гал түймрийн өмнө ямар арга хэмжээ авах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу

ГАЛ ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

Бага насны хүүхдийг зуух, пийшингээс хол байлгa

Ил гал гаргax лаа, шүдэнз, асаагуураа шатах материалаас хол байрлуулах

Цогтой үнс нурмаа ил задгай асгахгүй байх

Цахилгаан хэрэгсэл хэрэглэсний дараа салгасан эсэхээ сайтар шалга

Ахуйн орчинд бензин болон бусад шатах тослох материалуудыг бүү хадгал

Бага насны хүүхдээс хялбар гал гаргах асаагуур, шүдэнзийг хол, нууж тавь

Бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй орхиж, гэрт нь цоожилж болохгүй

Хийн зуухны хаалтыг сайтар хаа

ГАЛ ТҮЙМЭР ГАРАХ

ШАЛТГААНУУД

Гэртээ шатамхай зуйл 250 гр-аас ихийг хадгалах

Шатамхай зүйлсийн ойр гал асаахыг хориглох

Ахуйн хэрэглээний хий / газ/ алдагдах

Тамхины ишийг хамаагүй хаях

Цахилгаан хэрэгслийг залгаатай орхих

Залгуураа салгалгүй орхих

ГЭР, ОРОН СУУЦНЫ ЯНДАНГИЙН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НЬ

Зэвэрдэггүй ган хориотой

ГАН, ТООСГО, БЕТОН

Өөр материалаар яндан хийхийг хориглоно

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ

Яндангийн цонолт, халалтаас урьдчилан сэргийлэх

Үнс нурмаа ил задгай асгахгүй байх, тагтай саванд Хийх

Гэмтэлтэй пийшин зуух ашиглахгүй байх

Сайжруулсан шахмал түлшийг хэтрүүлэн хэрэглэхгүй байх

Гал түймрийн үед юу хийх хэрэгтэй вэ?

Дэлгэрэнгүй үзэх

Гал түймрийн дараа юу хийх хэрэгтэй вэ?

Дэлгэрэнгүй үзэх

Гамшгийн бэлэн байдлийн үед хүн нэг бүрийн үүргэвчинд байвал зохих зүйлсийн жагсаалт